Stocks-3988.HK-Bank of China

3988.HK Bank of China

3.0454 0.0299 (0.99%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3.0454
Trong Ngày 3.0155 - 3.0454
Trong 52 Tuần 2.5062 - 3.1870
Khối lượng Trung bình (3 tháng)220.12M
Lợi nhuận trong 1 năm0.94%
Beta-0.0802
Vốn hóa thị trường900.83B
Hệ số P/E3.48
Doanh thu1.23T
EPS0.8787
Cổ tức (Lợi suất)0.258937 (8.50%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202225/10/202205/01/20232.60002.70002.80002.90003.00003.1000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Error During Calculation
Nhân viên 306,322

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Bank of China decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 18.89% đến 273.99B. Tài sản ròng increased tính đến 9.15% đến 2,630.75B và EPS increased từ 0.69 đến 0.84.
3988.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
21.53%
Biên Hoạt động
27.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.89%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
66.99B
74.43B
75.66B
64.95B