Stocks-3IN.L-3i Infrastructure PLC

3IN.L 3i Infrastructure PLC

334.50 0.50 (0.15%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó334.50
Trong Ngày 327.51 - 336.49
Trong 52 Tuần 281.08 - 367.17
Khối lượng Trung bình (3 tháng)835.23K
Lợi nhuận trong 1 năm-2.53%
Beta-0.1592
Vốn hóa thị trường3.22B
Hệ số P/E8.65
Doanh thu104M
EPS0.4173
Cổ tức (Lợi suất)0.1013 (3.03%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202225/10/202206/01/2023290.00300.00310.00320.00330.00340.00350.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Managers
Tổng Giám đốc Điều hành Error During Calculation
Nhân viên 0

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của 3i Infrastructure PLC increased tính đến 29.13% và có tổng là 133.00M. Thu nhập ròng increased tính đến 96.12% đến 404.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.23 đến N/A.
3IN.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
49.04%
Biên Lợi nhuận Ròng
256.79%
Biên Hoạt động
359.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.62%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
110.8M
127M
103M
133M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
258.5M
224M
206M
404M