StocksAgilent Technologies IncA

A

Agilent Technologies Inc

117.65 3.85 (3.39%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
117.65
B
117.92

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó113.80
Trong Ngày 114.02 - 117.68
Trong 52 Tuần 112.38 - 179.36
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.98M
Lợi nhuận trong 1 năm-20.18%
Beta0.937
Vốn hóa thị trường33.99B
Hệ số P/E27.38
Doanh thu6.53B
EPS4.1562
Cổ tức (Lợi suất)0.824 (0.70%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Michael R. McMullen, MBA
Nhân viên 17,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/4/2022, doanh thu của Agilent Technologies Inc decreased tính đến 4.00% và có tổng là 1.61B. Thu nhập ròng decreased tính đến 3.18% đến 274.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.62% đến 5.12B và EPS decreased từ 0.93 đến 0.91.
A- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
54.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.02%
Biên Hoạt động
22.31%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.24%
07/21
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
1.59B
1.66B
1.67B
1.61B
Lợi nhuận Gộp
852M
951M
910M
911M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
336M
395M
376M
360M
Thu nhập Ròng
264M
442M
283M
274M