Stocks-AAL.L-Anglo American

AAL.L Anglo American

3384.42 39.94 (1.19%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3344.48
Trong Ngày 3332.49 - 3403.39
Trong 52 Tuần 2482.76 - 4287.64
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.31M
Lợi nhuận trong 1 năm-0.69%
Beta-0.0944
Vốn hóa thị trường44.84B
Hệ số P/E7.71
Doanh thu28.43B
EPS4.348
Cổ tức (Lợi suất)2.142094 (6.33%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202207/11/202219/01/20232750.003000.003250.003500.003750.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Metals Or Minerals
Tổng Giám đốc Điều hành Duncan Graham Wanblad
Nhân viên 63,698

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Anglo American increased tính đến 25.38% và có tổng là 30.21B. Thu nhập ròng increased tính đến 227.77% đến 8.51B. Tài sản ròng increased tính đến 7.10% đến 25.67B và EPS increased từ 1.30 đến 4.98.
AAL.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
35.18%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.12%
Biên Hoạt động
35.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.68%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
20.71B
23.41B
24.1B
30.21B
Lợi nhuận Gộp
3.78B
4.88B
8.23B
12.23B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
3.78B
4.88B
4.77B
12.23B
Thu nhập Ròng
3.28B
3.59B
2.6B
8.51B