StocksAmbev ADRABEV

ABEV

Ambev ADR

2.83 -0.07 (-2.41%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
2.83
B
2.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2.90
Trong Ngày 2.80 - 2.86
Trong 52 Tuần 2.42 - 3.30
Khối lượng Trung bình (3 tháng)31.29M
Lợi nhuận trong 1 năm1.18%
Beta0.9422
Vốn hóa thị trường45.65B
Hệ số P/E17.68
Doanh thu14.65B
EPS0.164
Cổ tức (Lợi suất)0.0379 (1.33%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Beverages Alcoholic
Tổng Giám đốc Điều hành Jereissati Jean Neto, MBA
Nhân viên 53,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Ambev ADR increased tính đến 19.29% và có tổng là 13.50B. Thu nhập ròng increased tính đến 6.92% đến 2.43B. Tài sản ròng increased tính đến 4.26% đến 15.08B và EPS increased từ 0.14 đến 0.15.
ABEV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.35%
Biên Hoạt động
21.36%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.09%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
3.54B
3.94B
3.53B
3.65B
Lợi nhuận Gộp
1.67B
1.96B
1.63B
1.62B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
734.38M
891.05M
743.18M
761.59M
Thu nhập Ròng
709.87M
670.72M
675.18M
621.82M