StocksAsbury Automotive Group IncABG

ABG

Asbury Automotive Group Inc

177.21 -1.15 (-0.64%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
177.21
B
177.94

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó178.36
Trong Ngày 173.78 - 182.13
Trong 52 Tuần 146.13 - 230.43
Khối lượng Trung bình (3 tháng)256.46K
Lợi nhuận trong 1 năm7.19%
Beta1.2679
Vốn hóa thị trường3.92B
Hệ số P/E5.51
Doanh thu11.56B
EPS32.1633
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/01/202228/03/202208/06/2022160.00170.00180.00190.00200.00210.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành David W. Hult
Nhân viên 14,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Asbury Automotive Group Inc increased tính đến 47.35% và có tổng là 3.91B. Thu nhập ròng increased tính đến 69.18% đến 237.70M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 6.44 đến 10.38.
ABG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.23%
Biên Hoạt động
8.46%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.97%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.58B
2.41B
2.65B
3.91B
Lợi nhuận Gộp
487.1M
469.3M
531M
773.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
217.4M
204.1M
236.7M
318.1M
Thu nhập Ròng
152.1M
147M
140.5M
237.7M