Stocks-ABI.BR-Anheuser Busch InBev

ABI.BR Anheuser Busch InBev

56.77 0.68 (1.21%)
Đầu tư
0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
111.39B
Phạm vi trong ngày
56.16
-
56.96
Phạm vi 52 tuần
45.47
-
59.64
Khối lượng (3 tháng)
1.61M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
32.44
Doanh thu
50.19B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
47
Thấp
Ngành 
Trung bình 58 
70
Môi trường
53
Xã hội
31
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua