StocksArbor Realty Trust IncABR

ABR

Arbor Realty Trust Inc

19.77 0.03 (0.15%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
19.74
B
19.80

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.77
Trong Ngày19.55 - 19.83
Trong 52 Tuần10.37 - 19.90
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.26M
Lợi nhuận trong 1 năm77.04%
Beta1.1458
Vốn hóa thị trường2.81B
Hệ số P/E7.69
Doanh thu732.6M
EPS2.5716
Cổ tức (Lợi suất)1.34 (6.78%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/05/202123/07/202104/10/202117.0018.0019.0020.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Ivan Kaufman
Nhân viên 522

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Arbor Realty Trust Inc increased tính đến 23.71% và có tổng là 678.82M. Thu nhập ròng increased tính đến 26.36% đến 196.16M. Tài sản ròng increased tính đến 9.34% đến 1.48B và EPS increased từ 1.27 đến 1.41.
ABR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
98.78%
Biên Lợi nhuận Ròng
23.20%
Biên Hoạt động
68.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.77%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
162.42M
208.09M
173.16M
188.93M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
97.72M
112.7M
81.11M
84.26M