Stocks-ABR-Arbor Realty Trust Inc

ABR Arbor Realty Trust Inc

14.86 0.20 (1.35%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó14.67
Trong Ngày 14.59 - 14.89
Trong 52 Tuần 11.14 - 18.06
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.71M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.42%
Beta1.1512
Vốn hóa thị trường2.52B
Hệ số P/E8
Doanh thu1.02B
EPS1.8328
Cổ tức (Lợi suất)1.54 (10.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202312.0013.0014.0015.0016.0017.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Ivan Kaufman
Nhân viên 579

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Arbor Realty Trust Inc increased tính đến 22.96% và có tổng là 834.66M. Thu nhập ròng increased tính đến 92.60% đến 377.81M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.41 đến N/A.
ABR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
99.05%
Biên Lợi nhuận Ròng
28.07%
Biên Hoạt động
80.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.99%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
257.68M
208.22M
243.16M
310.72M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
126.38M
79.93M
88.12M
79.05M