StocksAdecco Group AGADEN.ZU

ADEN.ZU

Adecco Group AG

47.86 -1.41 (-2.86%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
47.86
B
47.96

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó47.86
Trong Ngày47.36 - 48.88
Trong 52 Tuần42.36 - 66.98
Khối lượng Trung bình (3 tháng)625.49K
Lợi nhuận trong 1 năm-20.06%
Beta0.0329
Vốn hóa thị trường8.2B
Hệ số P/E13.3
Doanh thu22.68B
EPS3.718
Cổ tức (Lợi suất)2.5 (5.22%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202120/10/202104/01/202245.0050.0055.0060.0065.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Personnel Services
Tổng Giám đốc Điều hành Alain Dehaze
Nhân viên 30,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Adecco Group AG decreased tính đến 19.68% và có tổng là 20.93B. Thu nhập ròng decreased tính đến 112.82% đến -103.79M. Tài sản ròng decreased tính đến 18.90% đến 3.48B và EPS decreased từ 4.97 đến -0.65.
ADEN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.80%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.96%
Biên Hoạt động
4.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.68%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
5.83B
5.42B
5.78B
5.65B
Lợi nhuận Gộp
1.12B
1.07B
1.14B
1.16B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
256.46M
196.44M
226.11M
251.1M
Thu nhập Ròng
160.56M
135.32M
160.25M
145.03M