StocksAdient plcADNT

ADNT

Adient plc

42.42 -2.08 (-4.67%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
42.42
B
42.75

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó44.50
Trong Ngày42.38 - 43.01
Trong 52 Tuần30.47 - 53.17
Khối lượng Trung bình (3 tháng)828.31K
Lợi nhuận trong 1 năm25.58%
Beta2.0184
Vốn hóa thị trường4.2B
Hệ số P/E3.85
Doanh thu13.68B
EPS11.5682
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202105/01/202237.5040.0042.5045.0047.5050.0052.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Auto Parts OEM
Tổng Giám đốc Điều hành Douglas G. Del Grosso, MBA
Nhân viên 75,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Adient plc increased tính đến 7.97% và có tổng là 13.68B. Thu nhập ròng increased tính đến 344.86% đến 1.19B. Tài sản ròng increased tính đến 87.45% đến 2.96B và EPS increased từ -5.83 đến 11.58.
ADNT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
3.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.69%
Biên Hoạt động
2.29%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.65%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
3.85B
3.82B
3.24B
2.77B
Lợi nhuận Gộp
266M
220M
68M
-52M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
201M
157M
15M
-60M
Thu nhập Ròng
173M
94M
-49M
972M