StocksAmeren CorpAEE

AEE

Ameren Corp

87.99 -4.20 (-4.56%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
87.89
B
88.10

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó87.99
Trong Ngày 86.66 - 91.80
Trong 52 Tuần 79.88 - 99.09
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.47M
Lợi nhuận trong 1 năm8.11%
Beta0.7283
Vốn hóa thị trường22.7B
Hệ số P/E22.52
Doanh thu6.71B
EPS3.9041
Cổ tức (Lợi suất)2.28 (2.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/01/202204/04/202215/06/202282.5085.0087.5090.0092.5095.0097.50100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Martin J. Lyons, Jr., MBA
Nhân viên 9,116

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Ameren Corp increased tính đến 10.36% và có tổng là 6.39B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.45% đến 995.00M. Tài sản ròng increased tính đến 8.25% đến 9.83B và EPS increased từ 3.50 đến 3.84.
AEE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.94%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.19%
Biên Hoạt động
20.10%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.52%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1.47B
1.81B
1.55B
1.88B
Lợi nhuận Gộp
408M
676M
317M
473M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
286M
534M
197M
331M
Thu nhập Ròng
208M
426M
126M
253M