StocksAmerican Financial Group IncAFG

AFG

American Financial Group Inc

132.35 0.98 (0.75%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
132.35
B
132.77

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó131.37
Trong Ngày 130.51 - 132.68
Trong 52 Tuần 117.27 - 152.11
Khối lượng Trung bình (3 tháng)341.45K
Lợi nhuận trong 1 năm0.75%
Beta1.3733
Vốn hóa thị trường11.18B
Hệ số P/E6.01
Doanh thu6.23B
EPS21.8465
Cổ tức (Lợi suất)2.18 (1.65%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/12/202123/02/202204/05/2022130.00135.00140.00145.00150.00155.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Property Or Casualty Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Carl Henry Lindner, III; S. Craig Lindner, Jr.
Nhân viên 6,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của American Financial Group Inc decreased tính đến 9.67% và có tổng là 1.59B. Thu nhập ròng decreased tính đến 18.31% đến 290.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
AFG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
9.76%
Biên Hoạt động
16.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.19%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1.48B
1.71B
1.76B
1.59B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
240M
219M
355M
290M