Stocks-AFX.DE-Carl Zeiss Meditec AG

AFX.DE Carl Zeiss Meditec AG

132.80 1.05 (0.80%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó132.80
Trong Ngày 130.25 - 132.80
Trong 52 Tuần 101.55 - 153.91
Khối lượng Trung bình (3 tháng)85.59K
Lợi nhuận trong 1 năm-4.39%
Beta-0.0967
Vốn hóa thị trường11.8B
Hệ số P/E40.14
Doanh thu1.9B
EPS3.2861
Cổ tức (Lợi suất)0.9 (0.68%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/08/202227/10/202210/01/2023110.00120.00130.00140.00150.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Markus Weber, PhD
Nhân viên 4,224

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của Carl Zeiss Meditec AG increased tính đến 15.55% và có tổng là 1.90B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
AFX.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
59.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.96%
Biên Hoạt động
21.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.79%
09/16
09/16
12/16
03/17
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
280M
307.5M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
155.1M
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
36.5M
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
32.1M
N/A