StocksAlbany International CorpAIN

AIN

Albany International Corp

78.83 -0.44 (-0.56%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
78.56
B
79.18

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó78.83
Trong Ngày 77.32 - 80.08
Trong 52 Tuần 74.00 - 97.57
Khối lượng Trung bình (3 tháng)98.27K
Lợi nhuận trong 1 năm-1.43%
Beta1.0871
Vốn hóa thị trường2.45B
Hệ số P/E19.94
Doanh thu977.9M
EPS3.9526
Cổ tức (Lợi suất)0.73 (0.93%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202280.0085.0090.0095.00100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Textiles
Tổng Giám đốc Điều hành Andrew William Higgins
Nhân viên 4,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Albany International Corp increased tính đến 3.18% và có tổng là 929.24M. Thu nhập ròng increased tính đến 22.14% đến 118.77M. Tài sản ròng increased tính đến 7.04% đến 877.61M và EPS increased từ 3.05 đến 3.65.
AIN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
38.89%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.71%
Biên Hoạt động
18.12%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.84%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
232.44M
239.92M
244.17M
261.37M
Lợi nhuận Gộp
92.04M
96.08M
91.6M
100.59M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
44.67M
42.84M
39.01M
50.69M
Thu nhập Ròng
30.94M
28.78M
28.08M
39.37M