Stocks-ALC.ZU-Alcon Inc.

ALC.ZU Alcon Inc.

64.72 0.04 (0.06%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Hiệu suất

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
31.82B
Phạm vi trong ngày
64.20
-
65.02
Phạm vi 52 tuần
55.12
-
77.51
Khối lượng (3 tháng)
1.08M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
100.37
Doanh thu
8.32B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
51
Môi trường
70
Xã hội
39
Quản trị

Mọi người cũng đã mua