Stocks-ALGM-Allegro MicroSystems Inc

ALGM Allegro MicroSystems Inc

42.54 -0.30 (-0.70%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó42.54
Trong Ngày 42.17 - 42.95
Trong 52 Tuần 19.17 - 42.95
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.5M
Lợi nhuận trong 1 năm43.46%
Beta1.1515
Vốn hóa thị trường8.15B
Hệ số P/E54.4
Doanh thu904.5M
EPS0.782
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Vineet Nargolwala, MBA
Nhân viên 4,036

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Allegro MicroSystems Inc increased tính đến 30.02% và có tổng là 768.67M. Thu nhập ròng increased tính đến 560.49% đến 119.56M. Tài sản ròng increased tính đến 25.30% đến 735.36M và EPS increased từ 0.10 đến 0.62.
ALGM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
55.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.99%
Biên Hoạt động
19.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.45%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
200.29M
217.75M
237.67M
248.79M
Lợi nhuận Gộp
109.58M
118.35M
132M
142.57M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
30.74M
20.42M
57.49M
65.95M
Thu nhập Ròng
25.65M
10.28M
50.65M
64.55M