StocksAllegiant Travel CompanyALGT

ALGT

Allegiant Travel Company

180.11 2.44 (1.37%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
180.11
B
181.84

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó177.68
Trong Ngày177.52 - 182.10
Trong 52 Tuần163.54 - 271.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)193.59K
Lợi nhuận trong 1 năm-4.18%
Beta1.5524
Vốn hóa thị trường3.21B
Hệ số P/E28.22
Doanh thu1.46B
EPS6.2961
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202125/10/202106/01/2022170.00180.00190.00200.00210.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Airlines
Tổng Giám đốc Điều hành Maurice J. Gallagher, Jr.
Nhân viên 3,863

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Allegiant Travel Company decreased tính đến 46.22% và có tổng là 990.07M. Thu nhập ròng decreased tính đến 180.60% đến -184.33M. Tài sản ròng decreased tính đến 20.85% đến 699.36M và EPS decreased từ 14.26 đến -11.53.
ALGT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
6.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.07%
Biên Hoạt động
2.21%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.05%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
246.56M
279.12M
472.43M
459.47M
Lợi nhuận Gộp
9.99M
-53.81M
96.12M
39.46M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.8M
-65.42M
78.49M
17.41M
Thu nhập Ròng
-28.84M
6.77M
93.74M
38.68M