StocksAllison Transmission Holdings IncALSN

ALSN

Allison Transmission Holdings Inc

38.80 0.08 (0.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
38.73
B
38.91

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó38.80
Trong Ngày38.15 - 39.17
Trong 52 Tuần32.38 - 45.74
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.13M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.60%
Beta0.8086
Vốn hóa thị trường4.05B
Hệ số P/E11.09
Doanh thu2.29B
EPS3.4974
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202120/10/202103/01/202234.0036.0038.0040.0042.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Trucks Or Construction Or Farm Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành David S. Graziosi, MBA, CPA
Nhân viên 3,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Allison Transmission Holdings Inc decreased tính đến 22.87% và có tổng là 2.08B. Thu nhập ròng decreased tính đến 50.50% đến 299.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.20% đến 756.00M và EPS decreased từ 4.91 đến 2.62.
ALSN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
45.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.65%
Biên Hoạt động
27.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.77%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
535M
588M
603M
567M
Lợi nhuận Gộp
241M
279M
277M
249M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
133M
180M
167M
146M
Thu nhập Ròng
60M
120M
110M
94M