StocksAutoliv IncALV

ALV

Autoliv Inc

98.74 -0.26 (-0.26%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
98.50
B
98.89

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó98.74
Trong Ngày97.87 - 100.40
Trong 52 Tuần80.83 - 110.59
Khối lượng Trung bình (3 tháng)694.47K
Lợi nhuận trong 1 năm13.33%
Beta1.2322
Vốn hóa thị trường8.64B
Hệ số P/E16.98
Doanh thu8.63B
EPS5.8141
Cổ tức (Lợi suất)1.88 (1.90%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Auto Parts OEM
Tổng Giám đốc Điều hành Mikael Bratt
Nhân viên 61,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Autoliv Inc decreased tính đến 12.87% và có tổng là 7.45B. Thu nhập ròng decreased tính đến 59.31% đến 188.30M. Tài sản ròng increased tính đến 14.17% đến 2.42B và EPS decreased từ 5.28 đến 2.14.
ALV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.95%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.86%
Biên Hoạt động
9.44%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.36%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.52B
2.24B
2.02B
1.85B
Lợi nhuận Gộp
499.3M
455M
382M
299M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
310.5M
240M
164M
100M
Thu nhập Ròng
188.9M
157M
104M
60M