Stocks-AMCR-Amcor PLC

AMCR Amcor PLC

12.01 -0.19 (-1.54%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó12.20
Trong Ngày 12.00 - 12.16
Trong 52 Tuần 10.40 - 13.58
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.3M
Lợi nhuận trong 1 năm2.32%
Beta0.9339
Vốn hóa thị trường18.17B
Hệ số P/E22.02
Doanh thu14.84B
EPS0.554
Cổ tức (Lợi suất)0.4825 (4.02%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Containers Or Packaging
Tổng Giám đốc Điều hành Ronald Stephen Delia, MBA
Nhân viên 44,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Amcor PLC increased tính đến 13.09% và có tổng là 14.54B. Thu nhập ròng decreased tính đến 14.30% đến 815.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 14.10% đến 4.14B và EPS decreased từ 0.60 đến 0.53.
AMCR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.70%
Biên Hoạt động
9.90%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.49%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.51B
3.71B
3.91B
3.71B
Lợi nhuận Gộp
645M
728M
789M
668M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
319M
378M
423M
341M
Thu nhập Ròng
229M
271M
112M
234M