StocksAMETEK IncAME

AME

AMETEK Inc

125.96 3.63 (2.96%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
125.96
B
126.26

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó122.34
Trong Ngày 124.78 - 130.94
Trong 52 Tuần 105.97 - 147.89
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.11M
Lợi nhuận trong 1 năm-8.56%
Beta1.1077
Vốn hóa thị trường28.26B
Hệ số P/E27.33
Doanh thu5.79B
EPS4.4773
Cổ tức (Lợi suất)0.84 (0.67%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/2022110.00115.00120.00125.00130.00135.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electrical Products
Tổng Giám đốc Điều hành David A. Zapico, MBA
Nhân viên 18,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của AMETEK Inc increased tính đến 22.17% và có tổng là 5.55B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.48% đến 990.05M. Tài sản ròng increased tính đến 15.51% đến 6.87B và EPS increased từ 3.77 đến 4.25.
AME- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
34.48%
Biên Lợi nhuận Ròng
17.13%
Biên Hoạt động
23.64%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.22%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1.39B
1.44B
1.5B
1.46B
Lợi nhuận Gộp
473.63M
491.28M
521.35M
509.69M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
337.56M
361.15M
353.24M
Thu nhập Ròng
231.68M
257.46M
281.68M
272.45M