StocksAmeriprise Financial IncAMP.US

AMP.US

Ameriprise Financial Inc

300.96 1.58 (0.53%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
300.59
B
301.43

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó300.96
Trong Ngày283.16 - 301.10
Trong 52 Tuần196.45 - 331.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)572.15K
Lợi nhuận trong 1 năm42.02%
Beta1.7335
Vốn hóa thị trường33.67B
Hệ số P/E16.24
Doanh thu13.18B
EPS18.536
Cổ tức (Lợi suất)4.43 (1.47%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202104/01/2022260.00280.00300.00320.00340.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Jim Cracchiolo, MBA, CPA
Nhân viên 12,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Ameriprise Financial Inc decreased tính đến 6.39% và có tổng là 12.07B. Thu nhập ròng decreased tính đến 18.96% đến 1.53B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 5.87B và EPS decreased từ N/A đến 12.20.
AMP.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
60.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.74%
Biên Hoạt động
22.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.48%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
3.27B
3.36B
3.42B
2.91B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
177M
437M
591M
1.03B