StocksAmerican Tower CorpAMT

AMT

American Tower Corp

269.14 0.77 (0.29%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
269.14
B
269.73

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó268.38
Trong Ngày 266.81 - 269.74
Trong 52 Tuần 219.80 - 303.39
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.01M
Lợi nhuận trong 1 năm-4.90%
Beta0.8641
Vốn hóa thị trường122.58B
Hệ số P/E44.15
Doanh thu10.23B
EPS6.084
Cổ tức (Lợi suất)3.78 (1.40%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/2022230.00240.00250.00260.00270.00280.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Thomas A. Bartlett, MBA, CPA
Nhân viên 6,378

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của American Tower Corp increased tính đến 16.36% và có tổng là 9.36B. Thu nhập ròng increased tính đến 51.79% đến 2.57B. Tài sản ròng increased tính đến 89.72% đến 9.07B và EPS increased từ 3.79 đến 5.66.
AMT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
41.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
21.72%
Biên Hoạt động
30.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.01%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.45B
2.45B
2.66B
2.67B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
726.2M
441.2M
702.7M
890.9M