StocksArista Networks IncANET

ANET

Arista Networks Inc

118.58 1.07 (0.91%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
118.58
B
118.83

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó117.51
Trong Ngày 116.62 - 122.74
Trong 52 Tuần 32.60 - 148.38
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2M
Lợi nhuận trong 1 năm25.69%
Beta1.0726
Vốn hóa thị trường36.25B
Hệ số P/E40.29
Doanh thu3.16B
EPS3.2419
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/2022100.00110.00120.00130.00140.00150.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Computer Communications
Tổng Giám đốc Điều hành Jayshree V. Ullal
Nhân viên 2,993

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Arista Networks Inc increased tính đến 27.21% và có tổng là 2.95B. Thu nhập ròng increased tính đến 32.51% đến 840.85M. Tài sản ròng increased tính đến 19.83% đến 3.98B và EPS decreased từ 7.99 đến 2.63.
ANET- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
64.40%
Biên Lợi nhuận Ròng
26.49%
Biên Hoạt động
31.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
21.66%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
707.32M
748.7M
824.46M
877.07M
Lợi nhuận Gộp
461.54M
485.9M
529.87M
553.85M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
219.37M
233.29M
265.79M
277.99M
Thu nhập Ròng
196.89M
224.31M
239.3M
272.26M