Stocks-AOS-A O Smith Corp

AOS A O Smith Corp

69.05 -1.34 (-1.91%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó70.40
Trong Ngày 68.70 - 70.01
Trong 52 Tuần 46.47 - 75.45
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.2M
Lợi nhuận trong 1 năm-6.70%
Beta0.7952
Vốn hóa thị trường10.76B
Hệ số P/E47.37
Doanh thu3.75B
EPS1.4863
Cổ tức (Lợi suất)1.16 (1.68%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/202350.0055.0060.0065.0070.0075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Building Products
Tổng Giám đốc Điều hành Kevin J. Wheeler
Nhân viên 13,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của A O Smith Corp increased tính đến 6.08% và có tổng là 3.75B. Thu nhập ròng decreased tính đến 51.61% đến 235.70M. Tài sản ròng decreased tính đến 4.61% đến 1.75B và EPS decreased từ 3.02 đến 1.51.
AOS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.68%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.65%
Biên Hoạt động
17.31%
Lợi nhuận trên Đầu tư
18.79%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
977.7M
965.9M
874.2M
936.1M
Lợi nhuận Gộp
341.6M
334.4M
N/A
348.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
161.8M
167.7M
N/A
179.7M
Thu nhập Ròng
119.8M
126.2M
N/A
-120.1M