Stocks-APPS.MC-Applus Services SA

APPS.MC Applus Services SA

6.30 0.13 (2.11%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6.30
Trong Ngày 6.15 - 6.36
Trong 52 Tuần 5.28 - 8.95
Khối lượng Trung bình (3 tháng)200.84K
Lợi nhuận trong 1 năm-20.88%
Beta0.2123
Vốn hóa thị trường810.99M
Hệ số P/E16.42
Doanh thu1.56B
EPS-1.1072
Cổ tức (Lợi suất)0.1215 (1.93%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202215/11/20225.756.006.256.506.757.007.25
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Joan Amigó i Casas
Nhân viên 25,278

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Applus Services SA increased tính đến 14.07% và có tổng là 1.78B. Thu nhập ròng increased tính đến 135.44% đến 50.01M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -1.11 đến N/A.
APPS.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
3.91%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.10%
Biên Hoạt động
3.91%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.10%
06/15
09/15
12/15
03/16
Tổng Doanh thu
443.7M
428.2M
412.9M
376.3M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
23.7M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
40.7M
28.4M
25.4M
14.3M
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
N/A