StocksArrowhead Pharmaceuticals IncARWR

ARWR

Arrowhead Pharmaceuticals Inc

47.18 1.59 (3.48%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
47.17
B
47.32

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó47.18
Trong Ngày 45.98 - 47.81
Trong 52 Tuần 26.79 - 84.27
Khối lượng Trung bình (3 tháng)842.93K
Lợi nhuận trong 1 năm-21.96%
Beta1.3064
Vốn hóa thị trường5B
Hệ số P/E422.91
Doanh thu249.94M
EPS-1.4791
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher Richard Anzalone, PhD
Nhân viên 329

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Arrowhead Pharmaceuticals Inc increased tính đến 57.16% và có tổng là 138.29M. Thu nhập ròng decreased tính đến 66.58% đến -140.85M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.47% đến 408.82M và EPS decreased từ -0.84 đến -1.36.
ARWR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-120.89%
Biên Hoạt động
-63.84%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-23.80%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
38.28M
27.44M
151.81M
32.41M
Lợi nhuận Gộp
N/A
24.87M
149.22M
29.81M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-64.88M
-63.32M
41.55M
-72.91M
Thu nhập Ròng
-63.37M
-62.87M
44.37M
-72.05M