StocksAlten SAATE.PA

ATE.PA

Alten SA

116.60 -2.50 (-2.10%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
116.23
B
116.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó116.60
Trong Ngày 115.73 - 119.22
Trong 52 Tuần 96.31 - 163.05
Khối lượng Trung bình (3 tháng)33.88K
Lợi nhuận trong 1 năm-6.71%
Beta0.1717
Vốn hóa thị trường3.95B
Hệ số P/E15.31
Doanh thu3.36B
EPS7.5889
Cổ tức (Lợi suất)1.3 (1.11%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/04/202208/07/202216/09/2022100.00105.00110.00115.00120.00125.00130.00135.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Engineering And Construction
Tổng Giám đốc Điều hành Simon Azoulay
Nhân viên 42,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Alten SA increased tính đến 25.44% và có tổng là 2.93B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
ATE.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
11.08%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.39%
Biên Hoạt động
8.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.48%
03/12
06/12
09/12
12/12
Tổng Doanh thu
306.6M
292.1M
0
313.4M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
0
0
0