StocksATI IncATI

ATI

ATI Inc

27.44 -1.15 (-4.03%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
27.44
B
27.56

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó28.60
Trong Ngày 27.27 - 28.59
Trong 52 Tuần 13.83 - 33.27
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.43M
Lợi nhuận trong 1 năm61.70%
Beta1.4802
Vốn hóa thị trường3.72B
Hệ số P/E828.99
Doanh thu3.28B
EPS0.0345
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Metals Or Minerals
Tổng Giám đốc Điều hành Robert S. Wetherbee
Nhân viên 6,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của ATI Inc decreased tính đến 6.11% và có tổng là 2.80B. Thu nhập ròng increased tính đến 98.96% đến -16.20M. Tài sản ròng increased tính đến 29.83% đến 832.70M và EPS increased từ -12.43 đến -0.30.
ATI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.05%
Biên Lợi nhuận Ròng
-8.99%
Biên Hoạt động
8.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-12.77%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
725.7M
765.4M
834.1M
959.5M
Lợi nhuận Gộp
82.5M
122.2M
169.4M
175.3M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
27.6M
64.4M
94.2M
103M
Thu nhập Ròng
55.2M
-24.6M
35.2M
-34.3M