StocksAtos SEATO.PA

ATO.PA

Atos SE

9.23 0.72 (8.49%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
9.22
B
9.25

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó9.23
Trong Ngày 8.84 - 9.32
Trong 52 Tuần 7.14 - 46.87
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.91M
Lợi nhuận trong 1 năm-79.82%
Beta0.0825
Vốn hóa thị trường1.02B
Hệ số P/E30.12
Doanh thu10.98B
EPS-30.3999
Cổ tức (Lợi suất)0.9 (9.76%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202207/07/202215/09/202210.0015.0020.0025.0030.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Nourdine Bihmane
Nhân viên 109,135

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Atos SE decreased tính đến 3.41% và có tổng là 10.80B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 5.05 đến N/A.
ATO.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
13.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.72%
Biên Hoạt động
-0.03%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-2.40%
12/11
06/12
09/12
12/12
Tổng Doanh thu
0
2.2B
2.18B
2.3B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
0
0
N/A
N/A