Currencies-AUDJPY-

AUDJPY AUD/JPY

97.413 0 (0%)
S
97.413
B
97.432
S
97.413
B
97.432

AUD/JPY giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
97.41
Phạm vi trong ngày
96.748
-
97.453
Phạm vi 52 tuần
86.051
-
98.580
Lợi nhuận 1 năm
7.12%

Tin tức mới nhất về AUD/JPY

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu