CurrenciesAUD/USDAUDUSD

AUDUSD

AUD/USD

0.70450 -0.00012 (-0.02%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
0.70450
B
0.70459

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.70450
Trong Ngày 0.70018 - 0.70729
Trong 52 Tuần 0.68284 - 0.77957
Lợi nhuận trong 1 năm-8.90%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC