Currencies-EURNZD-

EURNZD EUR/NZD

0 0 (0%)
S
1.75279
B
1.75323
S
1.75279
B
1.75323

EUR/NZD giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
-
Phạm vi trong ngày
1.75099
-
1.76782
Phạm vi 52 tuần
1.68293
-
1.84611
Lợi nhuận 1 năm
3.61%
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

22
T2
EU: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng
marketEvent.msgCpiDataNew , Trước: 0.2%
Dự báo: -0.4%