StocksAxogen Inc.AXGN

AXGN

Axogen Inc.

9.05 0.12 (1.36%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
9.05
B
9.11

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.93
Trong Ngày 8.82 - 9.10
Trong 52 Tuần 6.86 - 21.81
Khối lượng Trung bình (3 tháng)348.37K
Lợi nhuận trong 1 năm-58.56%
Beta1.2817
Vốn hóa thị trường374.89M
Hệ số P/E
Doanh thu127.33M
EPS-0.766
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/01/202205/04/202216/06/20227.007.508.008.509.009.5010.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Karen L. Zaderej, MBA
Nhân viên 451

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Axogen Inc. increased tính đến 13.41% và có tổng là 127.36M. Thu nhập ròng decreased tính đến 13.45% đến -26.99M. Tài sản ròng decreased tính đến 8.61% đến 112.55M và EPS decreased từ -0.60 đến -0.65.
AXGN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
81.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
-22.73%
Biên Hoạt động
-23.97%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-17.77%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
33.58M
31.2M
31.54M
31.01M
Lợi nhuận Gộp
26.49M
25.97M
26.11M
25.46M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
-6.69M
-5.35M
-11.32M
Thu nhập Ròng
-7.9M
-7.14M
-5.29M
-11.48M