Stocks-AZM.MI-Azimut Holding

AZM.MI Azimut Holding

26.150 0 (0%)
Giao dịch

Azimut Holding giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.62B
Phạm vi trong ngày
25.951
-
26.211
Phạm vi 52 tuần
18.288
-
26.360
Khối lượng (3 tháng)
602.18K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
8.21
Doanh thu
1.31B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
24.03

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
58
Cao
Ngành 
Trung bình 52 
58
Môi trường
50
Xã hội
62
Quản trị

Mọi người cũng đã mua