StocksBrooks Automation IncAZTA

AZTA

Brooks Automation Inc

79.32 -2.35 (-2.88%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
79.15
B
79.37

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó79.32
Trong Ngày77.52 - 80.88
Trong 52 Tuần70.17 - 124.47
Khối lượng Trung bình (3 tháng)617.54K
Lợi nhuận trong 1 năm2.93%
Beta1.4349
Vốn hóa thị trường5.94B
Hệ số P/E53.31
Doanh thu988.38M
EPS1.4878
Cổ tức (Lợi suất)0.4 (0.50%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202125/10/202105/01/202280.0090.00100.00110.00120.00130.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electronic Production Equipment
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen S. Schwartz, PhD, MBA
Nhân viên 2,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Azenta Inc decreased tính đến 42.75% và có tổng là 513.70M. Thu nhập ròng decreased tính đến 144.39% đến -28.87M. Tài sản ròng increased tính đến 9.21% đến 1.33B và EPS increased từ 0.88 đến 1.49.
AZTA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.32%
Biên Hoạt động
11.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.18%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
249.5M
286.59M
315.35M
136.94M
Lợi nhuận Gộp
105.77M
119.67M
136.67M
66.14M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
31.02M
30.6M
50.23M
-20.91M
Thu nhập Ròng
27.01M
23.93M
39.17M
-22.4M