Stocks-BA.L-BAE Systems plc

BA.L BAE Systems plc

809.98 -1.00 (-0.12%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó810.98
Trong Ngày 804.19 - 810.18
Trong 52 Tuần 696.05 - 896.65
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.69M
Lợi nhuận trong 1 năm3.51%
Beta0.1043
Vốn hóa thị trường25.07B
Hệ số P/E18.67
Doanh thu19.92B
EPS0.4355
Cổ tức (Lợi suất)0.256 (3.16%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/08/202212/10/202223/11/2022725.00750.00775.00800.00825.00850.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành Charles Nicolas Woodburn, PhD, MBA
Nhân viên 82,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của BAE Systems plc increased tính đến 1.27% và có tổng là 19.52B. Thu nhập ròng increased tính đến 39.46% đến 1.91B. Tài sản ròng increased tính đến 51.35% đến 8.47B và EPS increased từ 0.40 đến 0.55.
BA.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
9.22%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.91%
Biên Hoạt động
9.22%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.31%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
16.82B
18.31B
19.28B
19.52B
Lợi nhuận Gộp
4.74B
4.86B
5.14B
5.19B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.54B
1.74B
1.7B
1.87B
Thu nhập Ròng
1.03B
1.53B
1.37B
1.91B