StocksBakkavorBAKK.L

BAKK.L

Bakkavor

99.91 -0.20 (-0.20%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
99.91
B
103.69

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó100.11
Trong Ngày 99.91 - 105.50
Trong 52 Tuần 79.93 - 138.68
Khối lượng Trung bình (3 tháng)203.05K
Lợi nhuận trong 1 năm-16.25%
Beta0.2145
Vốn hóa thị trường581.74M
Hệ số P/E10.24
Doanh thu1.87B
EPS0.098
Cổ tức (Lợi suất)0.066 (6.61%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202219/05/202229/07/202290.00100.00110.00120.00130.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Specialty Or Candy
Tổng Giám đốc Điều hành Águst Gudmundsson
Nhân viên 19,038

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Bakkavor increased tính đến 4.35% và có tổng là 1.87B. Thu nhập ròng increased tính đến 66.57% đến 56.80M. Tài sản ròng increased tính đến 7.12% đến 640.70M và EPS increased từ 0.06 đến 0.10.
BAKK.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
25.38%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.44%
Biên Hoạt động
5.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.84%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.86B
1.89B
1.79B
1.87B
Lợi nhuận Gộp
486.2M
508.8M
447.5M
475M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
89.9M
71.6M
101.7M
Thu nhập Ròng
67.2M
36.9M
34.1M
56.8M