Stocks-BAMI.MI-Banco Bpm

BAMI.MI Banco Bpm

4.043 0.038 (0.95%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.043
Trong Ngày 3.994 - 4.071
Trong 52 Tuần 2.180 - 4.071
Khối lượng Trung bình (3 tháng)11.2M
Lợi nhuận trong 1 năm48.51%
Beta-0.3237
Vốn hóa thị trường6.05B
Hệ số P/E10.22
Doanh thu4.68B
EPS0.3923
Cổ tức (Lợi suất)0.19 (4.70%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Giuseppe Castagna
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Banco Bpm decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 2,802.36% đến 482.72M. Tài sản ròng increased tính đến 7.11% đến 13.10B và EPS decreased từ 0.01 đến N/A.
BAMI.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
6.76%
Biên Hoạt động
17.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.56%
06/15
09/15
12/15
03/16
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
89.66M
50.65M
72.25M
-315M