StocksCredicorp LtdBAP

BAP

Credicorp Ltd

145.02 -0.23 (-0.16%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
144.68
B
145.29

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó145.02
Trong Ngày140.18 - 145.58
Trong 52 Tuần87.67 - 167.59
Khối lượng Trung bình (3 tháng)389.25K
Lợi nhuận trong 1 năm-5.89%
Beta0.8631
Vốn hóa thị trường11.57B
Hệ số P/E13.82
Doanh thu4.89B
EPS10.4912
Cổ tức (Lợi suất)11.0404 (7.61%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/08/202114/10/202128/12/2021100.00110.00120.00130.00140.00150.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Gianfranco Piero Ferrari de las Casas, MBA
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Credicorp Ltd decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 92.67% đến 95.58M. Tài sản ròng decreased tính đến 12.92% đến 7.03B và EPS decreased từ 16.04 đến 1.25.
BAP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
17.32%
Biên Hoạt động
25.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.19%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
184.82M
184.89M
188.83M
294.28M