Stocks-BARC.L-Barclays

BARC.L Barclays

185.18 -0.18 (-0.10%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó185.36
Trong Ngày 184.36 - 185.92
Trong 52 Tuần 131.82 - 209.06
Khối lượng Trung bình (3 tháng)24.38M
Lợi nhuận trong 1 năm-7.63%
Beta-0.1787
Vốn hóa thị trường29.47B
Hệ số P/E6.23
Doanh thu24.32B
EPS0.2985
Cổ tức (Lợi suất)0.0625 (3.38%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/08/202201/11/202213/01/2023140.00150.00160.00170.00180.00190.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Jes Staley
Nhân viên 81,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Barclays decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 300.37% đến 6.42B. Tài sản ròng increased tính đến 4.02% đến 57.95B và EPS increased từ 0.09 đến 0.37.
BARC.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
8.84%
Biên Hoạt động
37.76%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.67%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.14B
1.41B
1.09B
1.51B