StocksBASF SEBAS.DE

BAS.DE

BASF SE

44.00 -0.18 (-0.41%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
44.00
B
44.08

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó44.00
Trong Ngày 43.43 - 44.70
Trong 52 Tuần 39.37 - 69.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.47M
Lợi nhuận trong 1 năm-35.34%
Beta0.2283
Vốn hóa thị trường39.65B
Hệ số P/E7.36
Doanh thu85.5B
EPS5.9894
Cổ tức (Lợi suất)3.4 (7.73%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Major Diversified
Tổng Giám đốc Điều hành Martin Brudermüller, PhD
Nhân viên 111,047

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của BASF SE increased tính đến 32.88% và có tổng là 78.60B. Thu nhập ròng increased tính đến 506.66% đến 5.98B. Tài sản ròng increased tính đến 22.34% đến 42.08B và EPS decreased từ -1.54 đến N/A.
BAS.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
25.10%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.80%
Biên Hoạt động
10.01%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.98%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
19.67B
19.78B
23.08B
22.97B
Lợi nhuận Gộp
4.91B
N/A
6B
5.84B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.98B
16.14B
2.85B
2.41B
Thu nhập Ròng
1.42B
954M
1.32B
2.18B