StocksBalfour Beatty PLCBBY.L

BBY.L

Balfour Beatty PLC

286.54 -0.80 (-0.28%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
286.54
B
287.26
Hàng đầu
Lucas151
Vương quốc Anh
$BBY.L (Balfour Beatty PLC) Weekly view. Let's go baby! Dịch
Lucas151
$BBY.L (Balfour Beatty PLC) and $JMAT.L (Johnson Matthey) 50 Day Moving Averages about to cross over the 200 Day Moving Averages. Bullish indication. $UK100 Dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q1 2022 của $BBY.L (Balfour Beatty PLC) dự kiến sẽ được phát hành
17
T8
BÁO CÁO
Balfour Beatty PLC Báo cáo thu nhập Q1 2022 dự kiến sẽ được phát hành sau khi thị trường mở cửa
Thông báo cho tôi
BBY.L
BBY.L
Balfour Beatty PLC
286.54
-0.80
(-0.28%)
Giao dịch
BBY.L
Balfour Beatty PLC
286.54
-0.80 (-0.28%)
Giao dịch
MarketUpdates
$BBY.L (Balfour Beatty PLC) Q1 2022 earnings report is expected to be released Dịch
MarketUpdates
$BBY.L (Balfour Beatty PLC) Q1 2022 earnings report is expected to be released Dịch