StocksBest Buy Co IncBBY

BBY

Best Buy Co Inc

98.11 -1.93 (-1.93%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
98.11
B
98.35

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó100.04
Trong Ngày96.16 - 98.53
Trong 52 Tuần94.45 - 141.81
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.15M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.15%
Beta1.1274
Vốn hóa thị trường24.07B
Hệ số P/E9.69
Doanh thu52.33B
EPS10.3249
Cổ tức (Lợi suất)2.8 (2.86%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/08/202118/10/202129/12/2021100.00110.00120.00130.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Electronics Or Appliance Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Corie Sue Barry
Nhân viên 102,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2021: Doanh thu của Best Buy Co Inc increased tính đến 8.30% và có tổng là 47.26B. Thu nhập ròng increased tính đến 16.68% đến 1.80B. Tài sản ròng increased tính đến 31.85% đến 4.59B và EPS increased từ 5.75 đến 6.84.
BBY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.24%
Biên Hoạt động
6.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
23.90%
01/21
04/21
07/21
10/21
Tổng Doanh thu
16.94B
11.64B
11.85B
11.91B
Lợi nhuận Gộp
3.51B
2.7B
2.81B
2.8B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.16B
727M
801M
669M
Thu nhập Ròng
816M
595M
734M
499M