Stocks-BFAM-Bright Horizons Family Solutions

BFAM Bright Horizons Family Solutions

77.13 0.99 (1.30%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó77.13
Trong Ngày 74.95 - 77.37
Trong 52 Tuần 54.02 - 139.44
Khối lượng Trung bình (3 tháng)468.79K
Lợi nhuận trong 1 năm-39.97%
Beta1.0874
Vốn hóa thị trường4.45B
Hệ số P/E57.03
Doanh thu1.95B
EPS1.3525
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202360.0070.0080.0090.00100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen Howard Kramer, MBA
Nhân viên 25,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Bright Horizons Family Solutions increased tính đến 15.85% và có tổng là 1.76B. Thu nhập ròng increased tính đến 162.16% đến 70.46M. Tài sản ròng decreased tính đến 8.14% đến 1.18B và EPS increased từ 0.45 đến 1.15.
BFAM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.84%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.68%
Biên Hoạt động
4.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.67%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
462.66M
460.41M
490.34M
540.22M
Lợi nhuận Gộp
100.43M
102.91M
121.5M
119.86M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
35.31M
31.16M
47.82M
39.05M
Thu nhập Ròng
17.69M
19.41M
24.95M
18.25M