StocksBHP BillitonBHP.L

BHP.L

BHP Billiton

2221.66 -51.43 (-2.26%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2221.66
B
2229.84

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2221.66
Trong Ngày 2191.71 - 2259.61
Trong 52 Tuần 1817.76 - 3036.76
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.94M
Lợi nhuận trong 1 năm18.89%
Beta0.3846
Vốn hóa thị trường112.54B
Hệ số P/E4.79
Doanh thu49.07B
EPS4.6399
Cổ tức (Lợi suất)0.9097 (4.09%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202228/06/202205/09/20222200.002400.002600.002800.003000.003200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Steel
Tổng Giám đốc Điều hành Mike Henry
Nhân viên 60,644

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của BHP Billiton increased tính đến 8.34% và có tổng là 48.98B. Thu nhập ròng increased tính đến 68.56% đến 16.85B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.24% đến 40.15B và EPS increased từ 1.66 đến 4.58.
BHP.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
50.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.97%
Biên Hoạt động
50.49%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.99%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
34.22B
34.1B
45.21B
48.98B
Lợi nhuận Gộp
12.41B
16.23B
19.58B
29.88B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
12.67B
19.58B
24.84B
Thu nhập Ròng
7.36B
6.94B
10B
16.85B