Stocks-BJ-BJ's Wholesale Club Holdings Inc

BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc

73.50 0.52 (0.71%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó73.50
Trong Ngày 72.85 - 74.09
Trong 52 Tuần 51.40 - 80.05
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.91M
Lợi nhuận trong 1 năm10.58%
Beta0.4682
Vốn hóa thị trường9.88B
Hệ số P/E20.48
Doanh thu18.74B
EPS3.5896
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/06/202226/08/202207/11/202260.0065.0070.0075.0080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Robert W. Eddy
Nhân viên 34,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của BJ's Wholesale Club Holdings Inc increased tính đến 8.02% và có tổng là 16.67B. Thu nhập ròng increased tính đến 1.32% đến 426.76M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 3.03 đến N/A.
BJ- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.62%
Biên Hoạt động
3.97%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.80%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
4.36B
4.5B
5.1B
4.79B
Lợi nhuận Gộp
797.22M
790.6M
860.05M
877.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
166.77M
155.22M
208.81M
202.67M
Thu nhập Ròng
107.58M
112.46M
141.01M
131.39M