Stocks-BNGO-BioNano Genomics Inc

BNGO BioNano Genomics Inc

1.08 -0.05 (-4.42%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư