Stocks-BNP.PA-BNP Paribas SA

BNP.PA BNP Paribas SA

52.56 -0.31 (-0.59%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó52.87
Trong Ngày 52.34 - 52.63
Trong 52 Tuần 40.62 - 67.97
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.89M
Lợi nhuận trong 1 năm-8.35%
Beta0.1925
Vốn hóa thị trường65.07B
Hệ số P/E7.34
Doanh thu98.45B
EPS7.1902
Cổ tức (Lợi suất)3.02 (5.75%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/06/202205/09/202216/11/202242.5045.0047.5050.0052.5055.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Jean-Laurent Bonnafé
Nhân viên 205,771

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của BNP Paribas SA decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 51.99% đến 10.60B. Tài sản ròng increased tính đến 14.07% đến 122.51B và EPS decreased từ 5.31 đến N/A.
BNP.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
7.50%
Biên Hoạt động
12.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.04%
09/17
09/17
09/17
09/17
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
N/A