Stocks-BNZL.L-Bunzl

BNZL.L Bunzl

3202.19 0 (0%)
Giao dịch

Bunzl giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
10.75B
Phạm vi trong ngày
3188.21
-
3219.16
Phạm vi 52 tuần
2662.00
-
3263.10
Khối lượng (3 tháng)
497.87K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
21.91
Doanh thu
12.3B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
58
Cao
Ngành 
Trung bình 52 
55
Môi trường
62
Xã hội
55
Quản trị